Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

ΑΦΙΣΑ-ΚΑΛΕΣΜΑ


ΚΑΛΕΣΜΑΤην Τετάρτη, μέρα Γενικής Απεργίας, άνθρωποι κάθε ηλικίας, απεργοί , άνεργοι, συνταξιούχοι ένωσαν τις φωνές τους στο Σύνταγμα για να αντισταθούν στην κυβέρνηση του μνημονίου και να διεκδικήσουν Πραγματική Δημοκρατία, τη δημοκρατία που περισσότερο από ένα μήνα εφαρμόζουν καθημερινά οι Λαϊκές Συνελεύσεις της πλατείας Συντάγματος.


Την ώρα που το Κοινοβούλιο αποφάσιζε παρά τη θέληση του λαού να καταδικάσει το παρόν μας και το μέλλον των επομένων γενιών, η Κυβέρνηση μας αποκάλυψε τι θεωρεί αυτή δημοκρατία εξαπολύοντας μια οργανωμένη ανελέητη επίθεση κατά του λαού.


ΜΑΤ – ΔΕΛΤΑ – ΔΙΑΣ σε στενή συνεργασία με Παρακρατικές Ομάδες προσπάθησαν να πνίξουν τη Δημοκρατία με χημικά αέρια και βαναυσότητα.


Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πρόβαλλαν τις εικόνες της Βίας και τις συνόδεψαν με ψεύτικους υπότιτλους.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 8


ΠΟΡΕΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΟΥΝΤΑΣ


ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ


ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ


ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ερωτήσεις σχετικά με τη θέση σας επί του σχεδίου νόμου "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγική 2012-2015"


 Προς: κ. Γεώργιο Ντόλιο, βουλευτή Έβρου
                                                          κ. Όλγα Ρενταρή – Τέντε, βουλευτή Έβρου
                                                          κ. Ελένη Τσιαούση, βουλευτή Έβρου

                                                                     Αλεξανδρούπολη, 30 Ιουνίου 2011

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτησή σας υπέρ του Σχεδίου Νόμου " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγική 2012-2015" κατά τη διάρκεια της σχετικής ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο,

ε ρ ω τ ά σ θ ε

α. Το άρθρο 2 παράγραφος 7 προβλέπει: " Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο". Για ποιο λόγο απαγορεύετε σε οποιαδήποτε μελλοντική ελληνική κυβέρνηση να επανακτήσει την προς ιδιωτικοποίηση περιουσία, περιορίζοντας δραστικά καθ΄αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα του Κράτους «να προγραμματίζει και να συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και του γενικού συμφέροντος», όπως το αρ.106 παρ.1 του Συντάγματος ορίζει; Που εδράζετε την τοποθέτησή σας αυτή εναντίον του γράμματος και του πνεύματος του Συντάγματος; Για ποιο λόγο αποφασίσατε να δεσμεύσετε μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις και αποφάσεις του Κοινοβουλίου;

β. Το άρθρο 3 παράγραφος 16 ορίζει «.Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα του Ταμείου και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. [..]Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη μετά την  αποχώρησή τους από το Ταμείο».
Πως αιτιολογείτε τη συμβατότητα με το άρθρο 5 παρ.Α του Συντάγματος που ρητά ορίζει ότι : «καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως ο νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων»; Η μυστικότητα στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με σκοπό την πώλησή της, και όχι η πλήρης διαφάνεια, συνιστά παράγοντα εθνικής ασφάλειας;


γ. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 ορίζει ότι: «Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνομώνων.υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3.». Παρομοίως, το άρθρο 7 παράγραφος 5 ορίζει «Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος». Με ποιο τρόπο διασφαλίζετε ότι οι εκπρόσωποι αυτοί θα ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού και την τήρηση του Συντάγματος εφόσον δεν δεσμεύονται από αυτό;

δ. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 ορίζει : «Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, υπαγόμενα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόμενο του καταστατικού, παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της εταιρείας». Με βάση ποια νομοθετική διάταξη και έρεισμα αποφασίσατε τη δυνατότητα εκχώρησης στο Ταμείο την εκ των υστέρων τροποποίηση των καταστατικών των εταιριών που του παραχωρούνται; Πως διασφαλίζετε ότι δεν θα προβούν σε αναθεώρηση τιμολογιακών πολιτικών και εργασιακών συμβάσεων που αντίκεινται στις ανάγκες εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής;


      ε. Το άρθρο 12 παράγραφος 5 ορίζει: «Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή/και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς δόμησης καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προκειμένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδομικός-επενδυτικός προορισμός στο προς αξιοποίηση ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923». Με βάση ποιο νομικό έρεισμα και με ποια συνταγματική επιταγή, αποφασίζετε την κατά περίπτωση παρέκκλιση από τις διατάξεις υπεράσπισης του εθνικού συμφέροντος, υπέρ της προστασίας των ιδιωτικών/επενδυτικών συμφερόντων, κατά παράβαση της αρχής του άρθρου 4 παράγραφου 1 του Συντάγματος «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»;

      στ.  Πως έχετε διασφαλίσει τη μη εκχώρηση της προς ιδιωτικοποίηση περιουσίας, σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο, και ιδιαιτέρως των κρισίμων εγκαταστάσεών της, σε κοινοπραξίες και εταιρίες που εξυπηρετούν αντίθετους προς τα εθνικά συμφέροντα σκοπούς, όπως πχ η αμφισβήτηση της ελληνικής επικράτειας και κυριαρχίας;


 Αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας, παρακαλώ όπως αυτή συμβεί εντός λογικών χρονικών πλαισίων, μια και υποθέτω ότι οι στοιχειοθετημένες απαντήσεις σας σε αυτά τα ερωτήματα προϋπάρχουν της ψήφου σας στο Κοινοβούλιο.

Iωακείμ Βράβας

Η 36η ημέρα στην πλατεία της Δράμας


Η οργή και ο θυμός μετά τα τραγικά γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος λειτούργησαν καταλυτικά για να γεμίσει από κόσμο και η πλατεία Ελευθερίας στη Δράμα. Αγανακτισμένοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Λαϊκής Συνέλευσης και πριν την ανακοίνωση της πορείας συζητούσαν στις παρέες τους για την επικαιρότητα. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, έγινε μια ενημέρωση για τα σημερινά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και στη Δράμα, όπου οι αγανακτισμένοι κάναμε κατάληψη το πρωϊ της ημέρας στην νομαρχία.
 Έπειτα η πορεία κατέβηκε στο δρόμο και κατευθύνθηκε αρχικά προς τα γραφεία των βουλευτών, δυναμικά και με πολύ παλμό τόσο απ’τα συνθήματα, όσο κι απ’τις τυμπανοκρουσίες. Κεντρικά συνθήματα όπως “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία / η χούντα δε τελείωσε το ’73″ και “Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι / ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι”  δε σταμάτησαν να ηχούν με εναλλαγές άλλων συνθημάτων. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης. Περνώντας από τις τράπεζες πετάχτηκαν αυγά και ξηλώθηκε η επιγραφή στα γραφεία του Αηδόνη. Έπειτα η πορεία συνέχισε προς το αστυνομικό τμήμα της πόλης όπου πραγματοποιήθηκε καθιστική διαμαρτυρία και φωνάχτηκαν συνθήματα ενάντια στην βιαιότητα της πλατείας Συντάγματος και σε αλληλεγγύη όσων την ζήσανε.
Λίγο αργότερα, η πορεία κατέληξε στην πλατεία, όπου ο κόσμος δεν έφευγε και παρέμενε συγκεντρωμένος. Έγιναν συζητήσεις για τη συνέχεια της δράσης μας, και ψηφίστηκε από την Λαϊκή Συνέλευση, η παρέμβασή μας στην κατάθεση στεφανιών των τοπικών αρχόντων στο άγαλμα της Ελευθερίας για τα ελευθέρια, την Παρασκευή το πρωϊ.

Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Ελευθερίας Δράμας


Μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο Ελληνικό κοινοβούλιο για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, συγκεντρωθήκαμε στην Πλατεία Ελευθερίας για να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:
1) Δεν είμαστε πλέον αγανακτισμένοι, αλλά αποφασισμένοι να ρίξουμε την κυβέρνηση που βίασε τη λαϊκή βούληση κι επιχειρεί το ξεπούλημα της χώρας μας.
2) Ζητούμε τη δίωξη των 155 βουλευτών που ψήφισαν το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
3) Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας στον αγώνα για την σωτηρία της πατρίδας μας, από την ξεπουλημένη κυβερνητική πλειοψηφία και τους διεθνείς πατρώνες της.
4) Κηρύσσουμε ανεπιθύμητους στο νομό Δράμας τους βουλευτές Αηδόνη και Κεφαλίδου που υπερψήφισαν το Μεσοπρόθεσμο. Ο έτερος βουλευτής Τζίμας είναι επίσης ανεπιθύμητος παρά την αρνητηική του ψήφο, για τη μέχρι σήμερα πορεία του στα κοινά του τόπου μας και της χώρας.
5) Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλες και όλους όσους βίωσαν σήμερα στην πλατεία Συντάγματος το έργο καταστολής απέναντι στη Λαϊκή Συνέλευση και τους “αγανακτισμένους”.
6) Δεν εγκαταλείπουμε την πλατεία Ελευθερίας. Συζητάμε ανοιχτά και με σεβασμό στην άποψη του συνανθρώπου μας, όλα τα θέματα που μας αφορούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καθιερώνουμε, με τη συμμετοχή μας, τη λαϊκή συνέλευση της πλατείας Ελευθερίας ως χώρο αντίστασης, διαλόγου και διεκδίκησης όλων των λαϊκών αιτημάτων.
7) 36 ημέρες ανιχνεύσαμε τους δρόμους που μας ενώνουν, από εδώ και πέρα σας καλούμε να τους περπατήσουμε.
Λαική Συνέλευση
Πλατείας Ελευθερίας της Δράμας
29 Ιουνίου 2011

Παζάρι Ανταλλαγής Αντικειμένων στην Πλατεία της Δράμας την Τετάρτη 6/7


Την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της Δραμας Παζάρι Ανταλλαγής Αντικειμένων. Η ιδέα πίσω απο αυτήν την κίνηση έγκειται στο γεγονός οτι ο καθένας από εμάς έχει στην αποθήκη του ένα σωρό πράγματα, τα οποία δεν χρησιμοποιεί αλλά δεν ουτε και τα πετάει. Τα πράγματα αυτά όμως μπορεί να ειναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον.
Παρακαλούμε όλους να φέρουν όσα πράγματα δεν χρειάζονται στην Πλατεία την Τετάρτη. Για κάθε αντικείμενο που δίνουμε παίρνουμε ένα κουπόνι, ανεξάρτητα απο την αξία του αντικειμένου. Με το κουπόνι αυτο μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, πάλι ανεξαρτήτου αξίας. Στόχος μας είναι να βοήθήσουμε ο ένας τον αλλο, οχι να αποκομίσουμε κέρδος. Γι αυτό τα κουπόνια θα είναι ανεξαρτήτου αξίας.

Η αλληλοστήριξη και η αλληλεγγύη πρέπει να γίνουν τα όπλα μας.

Ο σύγχρονος πύργος της Βαβέλ, η κρίση..

 Παραμονές θανάτου πώς υποφέρεται πέστε μου-ένα σώμα?
Παραμονές θανάτου-πέστε μου-πώς γράφεται μια λευκή φωνή?

Ο.Ελύτης-Ανοιχτά Χαρτιά-

Επέλεξα αυτούς τους στίχους ενός μάλλον αισιόδοξου ποιητή,για να καταδείξω την κρισιμότητα των καιρών που ζούμε.Ανοιχτά χαρτιά είναι το κυρίαρχο ζήτημα ,τώρα που ανοίχτηκαν τα χαρτιά και άρχισαν οι αποκαλύψεις(με βασικότερη το ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής,σε μια απώλεια ,σε ένα θάνατο)τί γίνεται από εδώ και πέρα?Πώς το σώμα-ο άνθρωπος-να αντέξει το θάνατο και πως η λευκή φωνή,η φωνή του ανθρώπου που ακόμη δεν έχει μιλήσει να γίνει λόγια?
Η εποχή στην οποία βρισκόμαστε είναι μια αποθέωση του καταστροφικού.Όταν ο Freud ανασκευάζοντας μέρος της θεωρίας του-με αφορμή τους πολέμους της εποχής του αλλά και τις απώλειες αγαπημένων του απογόνων-έκανε λόγο για ενορμήσεις καταστροφής(θάνατος)αναφερόταν σε τέτοια στιγμιότυπα του ανθρώπινου βίου αλλά και σε τέτοιες πτυχές του ψυχισμού,όπως όλα αυτά τα γεγονότα που ζούμε(έσω και έξω)στον παρόντα χρόνο.Το θέμα λοιπόν της κρίσης-τώρα που έγινε οριακότερο όσο ποτέ-συζητιέται παντού,υπάρχει παντού,έχει διαβρώσει τα πάντα!Υπάρχει σαν προβληματισμός,σαν αγωνία για το άγνωστο αύριο,σαν φαντασίωση καταστροφής,σαν πέρασμα από μια κατάσταση σε μιαν άλλη,σαν ευκαιρία για επανόρθωση.Ίσως μια κρίση να εμπεριέχει όλα αυτά τα πράγματα τελικά.Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται για την κρίση, ο τόσο ατομικός,υποκειμενικός ίσως και μονοδιάστατος(άρα και ελλειματικός),με όλη την
 κακοφωνία που προκύπτει σαν αποτέλεσμα αυτού,δημιουργούν σύγχυση,ένταση προβληματισμό,θλίψη απογοήτευση.
Οι λόγοι για τους οποίους φτάσαμε ως εδώ-και που αφορούν το οικονομικό σκέλος της κρίσης-είναι γνωστοί πάνω κάτω.Από την μεταπολίτευση και ως σήμερα,στήθηκε ένα τόσο βρώμικο και άθλιο σύστημα από τους πολιτικούς με το οποίο σταδιακά διαπλέχθηκε και ένα ασύλληπτα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας.Υπήρξε τέτοιος απανθρωπισμός και τόση μεγάλη πείνα,ώστε επι δεκαετίες να λεηλατούνται και να κατατρώγονται τα πάντα..Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε και τέτοιες πλευρές,κανιβαλιστικές!Και όσοι ασχολήθηκαν με την διακυβέρνηση της χώρας από το 1974 και μετά κατέφαγαν το σύμπαν...Και εκπαίδευσαν και τον περισσότερο κόσμο σε αυτές τις πρακτικές.Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν εναποθέτουμε ελπίδες-ίσως και τη σωτηρία μας-σε λάθος χέρια!Γιατί χρειάζεται να έχουμε κατα νου ότι, η πολιτική σαν τόπος μαγνητίζει κυρίως ανθρώπους που εντός τους έχουν ανεπίλυτα ζητήματα με το νόμο και την εξουσία,κατα κάποιο τρόπο είναι σαν να πρόκειται για παραβατες ως προς την ψυχική τους οργάνωση.Η αναζήτηση λοιπόν από πλευράς τους των αξιωμάτων και των θέσεων που καταλαμβάνουν γίνεται σε μια προσπάθεια τους(ανεπιτυχή συνήθως) να νομιμοποιηθούν,εντός και εκτός.Έτσι λοιπόν προκύπτουν όλα τα έκνομα φαινόμενα στο χώρο της πολιτικής.Είναι τουλάχιστον ουτοπικό να περιμένει κανείς από ανθρώπους που είναι έτσι κατασκευασμένοι,να συνθέσουν και να δημιουργήσουν,γιατί όποιος είναι έτσι φτιαγμένος κυρίως μπορεί να διαλύει και να καταστρέφει!
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι η κρίση δεν είναι οικονομική,η οικονομική της πλευρά είναι όπως η κορυφή στο παγόβουνο.Η κρίση είναι σχεδόν με απόλυτο τρόπο βαθιά ατομική.Απομακρυνθήκαμε πολύ απο αυτό που είμαστε προορισμένοι ως άνθρωποι.Έγινε μια μαζική μεταβίβαση(σε βαθμό θεοποίησης)πάνω στην ύλη και το ανθρώπινο απαξιώθηκε πλήρως!Και τώρα που η ύλη θα λείψει το ανθρώπινο επανέρχεται στο προσκήνιο.Με τι μέσα όμως ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να επανακτήσει το ανθρώπινο και να αρκεστεί σε αυτό?Δύσκολη υπόθεση...
Οι τρόποι με τους οποίους προτείνεται η έξοδος από την κρίση και συνιστούν μια αλλαγή,πολύ φοβάμαι ότι έχουν κάτι το μονοσήμαντο γιατί κινούνται γύρω από όρους πολιτικούς και οικονομικούς,το ίδιο κλίμα υπάρχει ακόμη και στους αγανακτισμένους πολίτες-με τους οποίους έχω ταχθεί ποικιλοτρόπως υπέρ,ως μια απολύτως υγιή αντίδραση απέναντι στα συμβαίνοντα.Είναι μια ευκαιρία η όλη κατάσταση της κρίσης να προσεγγιστεί ολιστικά-πολύπλευρα-
ολοκληρωμένα,αν ξαναγίνει με όρους πολιτικο-οικονομικούς,δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.Η ίδια κατάσταση θα κάνει ένα νέο κύκλο,με διαφορετικά πρόσωπα και μετά κάποιες δεκαετίες θα ξανασταθμεύσει ακριβώς στο ίδιο σημείο καταστροφής και αδιεξόδου.Χρειάζεται το όλο θέμα να προσεγγιστεί με όρους και νόμους ανθρώπινους,έτσι θα πετύχει καλύτερα.Προς αυτή την κατεύθυνση όμως χρειάζονται και άνθρωποι με γνώση,με σφαιρική και διεισδυτική ματιά,με διάθεση να εργαστούν πάνω στα συντρίμια που θα αφήσει η εποχή που παρέρχεται.Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που απαιτεί η εποχή,ευθαρσώς να το δηλώσει-γιατί μέσα από το ατομικό(με ανάληψη προσωπικής ευθύνης κι όχι με κρύψιμο μέσα στη μάζα) θα διαμορφωθεί σωστά και το συλλογικό...
Πασχάλης Κεκές ψυχολόγος-ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Τι είπαν τα τοπικά κανάλια για μας χθες

Περιπολικά φρουρούν τα γραφεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη

Μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου στη Βουλή, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή την ώρα, περιπολικά και αστυνομικοί φρουρούν τα γραφεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Ντόλιου, Ελένης Τσιαούση και Όλγας Ρενταρή στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Έβρου. (Στη φωτογραφία περιπολικό απέναντι από την είσοδο του γραφείου της Ελένης Τσιαούση).

Τι φοβούνται τόσο πολύ οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που αστυνομικοί με περιπολικά αναγκάζονται να φρουρούν τα άδεια γραφεία τους, το βράδυ της υπερψήφισης του Μεσοπρόθεσμου;

Τη συνείδησή τους ή τους πολίτες που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν; ...»

Από που κι ως που και με τις εντολές ποιών επιστρατεύονται αστυνομικοί, που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, και απασχολούνται περιπολικά για να προστατεύουν άδεια πολιτικά γραφεία βουλευτών και κομματικά γραφεία; Αν φοβούνται για κάτι να προσλάβουν υπαλλήλους σεκιούριτι, για να φυλάνε τα γραφεία τους.

Τις περιουσίες των πολιτών ποιος τις προστατεύει από τις καθημερινές ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις;(αναδημοσίευση από το blog http://alexpolisonline.blogspot.com
 φωτογραφία της αναγνώστριας Ε.Δ.)

Η δική τους επιβίωση περνά μέσα από τη δική μας εξαθλίωση - άρα...δεν πρέπει να επιβιώσουν

(από τον αναγνώστη Δημήτρη Κ.)


Το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε - μένει να δούμε βέβαια το αν, το πως και το για πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Η ψήφιση αυτή είναι αναμενόμενη για εμάς, και η στάση των βουλευτών διέλυσε ακόμα περισσότερες ψευδαισθήσεις που είχε έως τώρα ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου: Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ειλικρινά θεωρούσαν ότι με το να βγουν στο δρόμο και να φωνάξουν, να ρίξουν μερικά βρισίδια και μερικά γιαούρτια θα πίεζαν επαρκώς τους βουλευτές ώστε να καταψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο.

Όμως, όπως έχουμε δει επανειλημμένα, η άρχουσα τάξη έχει μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης σε σχέση με τους εργάτες, και κατανοεί ότι πρόκειται για μια μάχη ζωής και θανάτου. Ως εκ τούτου, η σημερινή λαϊκή πίεση δενεπαρκεί για να σταματηθούν:

-Οι βιομήχανοι δε θα επενδύσουν κεφάλαια στη Δύση αν δεν "κινεζοποιηθούν" όσο το δυνατόν περισσότερο οι εργάτες. Ως τότε, επενδύσεις γιοκ, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη Δύση.

-Οι τραπεζίτες είναι χρεωκοπημένοι, καθώς τα δάνεια που έχουν δώσει δε μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα, αν σταματήσουν να "στραγγίζουν" την κοινωνία, αρπάζοντας όλους τους πόρους για λογαριασμό τους, και αφήνοντας μερικά ψίχουλα για εμάς, θα χρεωκοπήσουν (όπως πχ έγινε με τη Λέμαν Μπρόδερς).

Άρα, δε θα σταματήσουν. Πρέπει να σταματηθούν λοιπόν από κάποιον. Και αυτός ο κάποιος είμαστε εμείς, τα θύματα τους.

Η δική τους επιβίωση περνά μέσα από τη δική μας εξαθλίωση, και άσχετα με το τους "αρέσει" ή όχι αυτό που κάνουν, οι άνθρωποι αυτοί δε θα σταματήσουν να επιτίθενται κατά κύματα: Αφού αν σταματήσουν, θα χρεωκοπήσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να μας πολεμάνε "μέχρι τελικής πτώσεως" (όπως ωραία το έθεσαν και στις Βρυξέλλες, "δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο" για την άρχουσα τάξη).

Η πίεση που άσκησε και ασκεί ο λαός είναι ακόμα ανεπαρκής για να τους σταματήσει. Αν όντως ο λαός θέλει να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να σταματήσει καταρχήν να έχει αυταπάτες ότι τάχα "η άρχουσα τάξη θα ακούσει το λαό". Το χάσμα ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και τους εργάτες είναι πλέον αγεφύρωτο (κάτι που αποδεικνύεται και με τα επίπεδα ανισότητας που οι ίδιοι οι κυβερνώντες τα μετράνε και τα βρίσκουν -τι σύμπτωση- να είναι σε ύψη-ρεκόρ ανάμεσα στους "πλούσιους" και τους "φτωχούς" αυτού του κόσμου).

Το ξέρουν ότι ΔΕΝ έχουν λαική νομιμοποίηση για αυτά τα μέτρα - και αν τυχόν μερικοί δεν το ήξεραν, νομίζω οι κινητοποιήσεις και η κοινωνική κατακραυγή που αντιμετωπίζουν καθημερινά πλέον το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να περνάει όσα περισσότερα μέτρα μπορεί μέχρι να πέσει (είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πολύ χρόνο ζωής ακόμα "και μετά βλέπουμε"), η ΝΔ θα συνεχίσει να πλασάρεται ως μια εναλλακτική λύση για όσους (αρκετούς) ακόμα έχουν τέτοιες ψευδαισθήσεις, ο Πάγκαλος θα χρησιμοποιείται ως λαγός [και] στο σενάριο μιας αυταρχικής "εκτροπής" ώστε να μπορέσει η άρχουσα τάξη να περάσει τα μέτρα, εξοντώνοντας ωμά όσους την πολεμούν (δεν είναι τυχαίο που πέταξε το σενάριο ακόμα και για τανκς), τα ΜΑΤ θα χτυπούν ολοένα και πιο πολύ, κτλ, κτλ, κτλ.

Πολλοί μιλούν για προδοσία. Και, από εθνικής άποψης, προφανώς και η πολιτική ηγεσία του κράτους ενεργεί προδοτικά. Από ταξικής άποψης όμως, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόδωσαν ποτέ την τάξη τους, αντίθετα πάντα στάθηκαν, και συνεχίζουν να στέκονται, δίπλα στην άρχουσα τάξη. Αντίθετα, οι εργάτες έχουν σε μεγάλο ποσοστό προδώσει την τάξη τους εδώ και χρόνια, καθώς επιτρέπουν στην άρχουσα τάξη να ρημάζει τα πάντα στο πέρασμα της (οι ανισότητες έχουν φτάσει σε ιστορικά σημεία ρεκόρ) χωρίς να βγάζουν τσιμουδιά. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Πάντως, η φράση-κλειδί που δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε, είναι πως αν τα μέτρα δεν περάσουν, η άρχουσα τάξη θα χρεωκοπήσει σε μεγάλο βαθμό. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, καταλαβαίνουμε εύκολα το γιατί επιμένουν, και θα συνεχίσουν να επιμένουν, φέρνοντας τα πράγματα σε μια κλασσική κατάσταση "ή αυτοί ή εμείς".

Όσο ο κόσμος έχει αυταπάτες ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση χωρίς να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, μια λύση που θα ικανοποιεί και εμάς, αλλά και τις τράπεζες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, κτλ, ο κόσμος που βρίσκεται στις πλατείες και στους δρόμους θα συνεχίσει να χάνει. Διότι όσο έχει τέτοιου είδους αυταπάτες, σημαίνει ότι δεν έχει τόση αποφασιστικότητα απέναντι στην άρχουσα τάξη, όσο έχει αυτή εναντίον του.

Ο λαός πιάστηκε ανέτοιμος - με πρώτες και καλύτερες τις όποιες ηγεσίες του. Ωστόσο, όσο οι τσέπες των εργατών αδειάζουν, και ολοένα και πιο πολλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, με τις όποιες προσδοκίες να είχαν για το μέλλον να καταρρέουν ταχύτατα, τόσο θα μπαίνει ολοένα και πιο επιτακτικά το ερώτημα του πώς θα ανατραπεί η άρχουσα τάξη, και το πώς θα γίνει αυτό. Όσες πολιτικές δυνάμεις το κατανοήσουν αυτό, και μπορέσουν να δώσουν μια πειστική απάντηση, απλά θα ισοπεδώσουν τους αντιπάλους τους, διότι ο λαός θα πάει γρήγορα με αυτές και μόνο με αυτές.

Αντίθετα, όσες πολιτικές δυνάμεις εξακολουθούν να προσπαθούν ιδεολογικά να "συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα", ή δεν έχουν την οργάνωση, τη συγκρότηση και το όραμα που απαιτείται, απλά θα εξοντωθούν (διότι στην πραγματικότητα δεν έχουν και πολλά να προσφέρουν στο λαό).

Για ακόμα μια φορά στην ιστορία, χωρίζονται τα στρατόπεδα - ο κόσμος δείχνει, όπως πάντα, ότι έχει διάθεση να πολεμήσει (δείτε τις μάχες στο Σύνταγμα, που προφανώς θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς η στάση των κυβερνώντων απλά ρίχνει "λάδι στη φωτιά").

Ωστόσο, χωρίς οργάνωση, σχέδιο και όραμα, οι αγώνες αυτές δεν μπορούν να μας πάνε και τόσο μακρυά.
 Γι' αυτό και χρειάζονται αποφασισμένοι άνθρωποι, που έχουν να τα δώσουν αυτά στο λαϊκό κίνημα, και να τα παλέψουν "μέχρι τέλους", οργανώνοντας το λαό και προετοιμάζοντας τον να πάρει αυτός την εξουσία, απορρίπτοντας και πολεμώντας την εξουσία μιας μικρής ολιγαρχίας που αυτή τη στιγμή τον τραβάει έναν αιώνα πίσω στην απεγνωσμένη προσπάθεια της να συνεχίσει να ζει εις βάρος του.


"Εδώ και καιρό όλοι καταρρέουν, κι εδώ και καιρό όλοι ξέρουν ότι δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Η πεποίθησή μου για την επιτυχία αυτής της μυστικής προπαγάνδας οφείλεται στο ότι η Ρωσία είναι, κατά προτεραιότητα, ο τόπος εκείνος σε όλο τον κόσμο όπου μπορεί να συμβεί οτιδήποτε χωρίς να υπάρξει η ελάχιστη αντίσταση. Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί οι Ρώσοι που διαθέτουν κάποια περιουσία το έσκασαν για το εξωτερικό, και κάθε χρόνο γίνονται όλο και περισσότεροι. Είναι θέμα ενστίκτου, όταν το καράβι βυθίζεται, τα ποντίκια το σκάνε πρώτα. Η Αγία Ρωσία είναι μια χώρα άψυχη, εξαθλιωμένη και…επικίνδυνη, μια χώρα με ματαιόδοξους επαίτες στα ανώτατα στρώματά της και με την πλειοψηφία του πληθυσμού να ζει σε ετοιμόρροπα καλύβια. Θα χαρεί για οποιαδήποτε διέξοδο της προταθεί, φτάνει μόνο να της εξηγήσουν πώς να το κάνει."
-Φ.Ντοστογιέφσκι, "Οι δαιμονισμένοι"
Αναδημοσίευση απο το μπλογκ Βαθύ Κόκκινο

Κάλεσμα από τους Αγανακτισμένους της Χίου


Σήμερα το μεσημέρι το κράτος για άλλη μια φορά έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, ψηφίζοντας ένα πλαίσιο νόμων, το οποίο είναι αντισυνταγματικό από την φύση του και στοχεύει με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση αυτού του τόπου. Εμείς δηλώνοντας την αντίθεση μας στην πράξη αυτή,  προβήκαμε στην κατάληψη του κτιρίου της δημαρχίας της Χίου.
Στις συνειδήσεις μας όπως και στις συνειδήσεις τόσων χιλιάδων συμπολιτών μας αυτό δεν μπόρεσε να γίνει δεκτό και να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια.  Εδώ και 35 μέρες δίνουμε το κοινωνικό και  πολιτικό μας στίγμα στις πλατείες της χώρας με την άρνηση μας στις αντιλαϊκές αποφάσεις ενός ξεφτισμένου πολιτικού συστήματος,  το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό κοινωνικού και οικονομικού ξεπουλήματος.  Πλέον όμως,  αυτό δεν είναι αρκετό, κανένας πολιτικός δεν ευαισθητοποιήθηκε τόσο όσο αρμόζει στο αξίωμά του, ούτε είδαμε καμία  ουσιαστική αλλαγή από κάποιον φορέα. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο πως η αντίδραση μας πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική και μαζική μέχρι τελικά να δικαιωθούμε.  Κάποιοι ίσως και να μας θέλανε κλεισμένους στις πλατείες με την ελπίδα ότι όλη αυτή η λαϊκή αγανάκτηση και κατακραυγή θα εκτονωθεί και αυτοί θα συνεχίσουν τον βιασμό της χώρας.  Εμείς όμως, δεν θα τους κάνουμε την χάρη! Προχωράμε πιο συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι από ποτέ στο επόμενο βήμα. Κάνουμε αισθητή την παρουσία μας με την κατάληψη αυτή και καλούμε όλους τους αγανακτισμένους σε όλες τις πόλεις να ενωθούν μαζί μας. Δεν θα παρακολουθούμε άπραγοι το ξεπούλημα και τον κοινωνικοπολιτικό κατήφορο της χώρας.

http://www.aganaktismenoi-chios.gr/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/72-2011-06-29-12-39-55

από Nanto
AGANA_LOGO

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Φωτογραφίες από την Πορεία - Κατάληψη του Δημαρχείου 28/06/2011Μερικές φωτογραφίες από την χθεσινή πορεία - κατάληψη του Δημαρχείου. Σας περιμένουμε σήμερα όλους στο Πάρκο Ανεξαρτησίας για την ολοήμερη συναυλία διαμαρτυρίας.

Ευχαριστούμε Πάνο

Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Το πραγματικό δίλλημα είναι ένα “ Ή Αυτοί ή Εμείς”

Το τελευταίο διάστημα ο τόπος μας βιώνει μια εισβολή απο Δυνάμεις που θέλουν να επιβάλλουν μια ιδιότυπη Κατοχή, με διαφορετικό πρόσωπο απ' αυτό που γνώρισαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας.
Οι εταιρίες που κινούν την παγκόσμια οικονομία, μας ωθούν σε μια ελεγχόμενη πτώχευση. Θέλουν να πάρουν όσο γίνεται πια πολλά σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Όταν ψηφίστικε πέρσι το Μνημόνιο Νο 1, πολλοί από μας δεν είχαμε φανταστεί ποιά θα ήταν η συνέχεια. Η επιδρομή που έγινε στο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων, οι στρατιές που πολλαπλασιάζονται με βήματα γοργά, είναι άνευ προηγουμένου. Ανοίγει σταδιακά και μεθοδευμένα ο δρόμος για την περαιτέρω υποβάθμιση στον τομέα της Παιδείας, της Υγείας, μέσω ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και στην κουλτούρα μας, δίνοντας μας την ψευδαίσθηση της Ελεύθερης Επιλογής.
Μας λένε ότι το Μνημόνιο Νο 1, δεν πέτυχε. Ήταν ελλειπές ή δεν εφαρμόστηκε σωστά. Μαγείρεψαν το Νέο Μνημόνιο με νέα ληστρικά μέτρα. Ο στόχος είναι καθαρός. Η Αφαίμαιξη και η Εξαθλίωση των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, μόνο που δεν έκλαψε μπροστά στις κάμερες, για να μας πείσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σαμαράς και Καρατζαφέρης δεν συμφωνούν με το Μεσοπρόθεσμο, συμφώνησαν όμως να κατέβει στη Βουλή, με τη μορφή κατεπείγοντος, υπό την απειλή της μή καταβολής της 5ης δόσης.
Η Αριστερά κρατά στάση αναμονής. Περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες για λαική Εξέγερση. Ας μη γελιόμαστε. Οι ηγεσίες των κομμάτων, χρεοκοπούν μαζί με τη χώρα μας. Τραβώντας το μονοπάτι που οδηγεί στο γκρεμό, συμπαρασύρουν και το λαό μας.
Η ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο ή κηρύσσουμε παύση πληρωμών. Φτάνει πια στα Εκβιαστικά διλήμματα.
Από το “Η τα τάνκς ή ο Καραμανλής” φτάσαμε στο “Η αλλάζουμε η Βουλιάζουμε”
Με το σύνθημα “Λεφτά Υπάρχουν” ήρθαν στην εξουσία για να μας πούν, ότι τελικά πρέπει να εξαθλιωθούμε.
Το πραγματικό δίλλημα είναι ένα “ ΉΑυτοί ή Εμείς”

Προσωπικές απόψεις ενός αγανακτισμένου

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΟ 2


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 


Εμείς οι έλληνες πολίτες που υπογράφουμε την παρούσα, προειδοποιούμε / καλούμε εσάς τους βουλευτές της ελληνικής βουλής να μην προχωρήσετε στην ψήφιση του λεγόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΟ 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) που έχουν συμφωνήσει οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τους ξένους δυνάστες – εκπροσώπους των διεθνών τοκογλύφων δανειστών, που αφού σας εκβίασαν εν ονόματι της λήψης επαχθούς και απεχθούς ενυπόθηκου δανείου για την εξόφληση προηγουμένων δανειακών υποχρεώσεων του κράτους, να ψηφίσετε με συνοπτικές διαδικασίες τις κατάπτυστες συμβάσεις τους, υποθήκευσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, απαγόρευσαν τις εναλλακτικές πηγές δανεισμού, υπονομεύουν το μέλλον του ελληνικού λαού, με τις εξοντωτικές περικοπές μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, θέσεων εργασίας και λοιπών κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, οδηγώντας παράλληλα την οικονομία σε μια άνευ προηγουμένου εξωτερική εξάρτηση, ύφεση και αποσύνθεση. Τα ψεύτικα λόγια δεν μπορούν να κρύψουν τη ζοφερή αυτή πραγματικότητα.
Γνωρίζετε εξ άλλου από τη διεθνή εμπειρία, αλλά και από τις πολλές πλέον επισημάνσεις πνευματικών ανθρώπων, έγκριτων επιστημόνων, οικονομολόγων, νομικών, συνταγματολόγων, διεθνολόγων ότι στη χώρα μας υπάρχει εναλλακτική επιλογή, η οποία δεν καταδικάζει την ελληνική κοινωνία στην αποσύνθεση. Αυτή συνίσταται στην αμφισβήτηση και άρνηση της πληρωμής του χρέους - όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα - διότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι και μπορεί να αποδειχθεί μη νόμιμο, εφόσον πέραν της διασπάθισης των χρημάτων αυτών σε υπέρμετρες και υπερτιμολογημένες στρατιωτικές δαπάνες και λοιπούς εξοπλισμούς, δυσβάστακτους τόκους, φορολογικές απαλλαγές των υποκαταστημάτων πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας και πληθώρας άλλων σπαταλών, για την οποία την κύρια ευθύνη έχουν οι δανειστές τοκογλύφοι, οι οποίοι δια στόματος των επισήμων πολιτικών εκπροσώπων τους έχουν ομολογήσει ότι από καιρό γνώριζαν την κατάσταση, άρα όπως αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, σκοπίμως μας οδήγησαν μέχρις εδώ. Επομένως, παρόλο που για την εν λόγω κατάσταση την ηθική αυτουργία έχουν οι δανειστές-τοκογλύφοι, η ευθύνη για την έμπρακτη υλοποίησή της βαραίνει αποκλειστικά εσάς, διότι δίχως τη δική σας αδιαφορία να υπηρετήσετε με όλες σας τις δυνάμεις το ιερό αξίωμα που σας ανατέθηκε από τον ελληνικό λαό και να τον υπερασπίσετε μέχρις εσχάτων, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αποτραπεί· συνεπώς σας θέτει υπόλογους απέναντι στο νόμο.
Τώρα λοιπόν σε εφαρμογή και εξειδίκευση των απαιτήσεών τους, σας καλούν να ψηφίσετε νέα επαχθή μέτρα, ολοκληρωτικής λεηλασίας του εθνικού πλούτου - που αφορούν κυρίως τις εναπομένουσες δημόσιες επιχειρήσεις, την παροχή κοινωνικών αγαθών, τις υποδομές της χώρας - και νέο φαύλο κύκλο ατέρμονων περικοπών των εισοδημάτων της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού - με το κύριο βάρος στις πλάτες των πλέον αδύναμων - ώστε να επέλθει η απόλυτη εξαθλίωση και συντριβή του, η διάλυση του κράτους, της κοινωνίας και των οικονομικών δομών και κατάλυσης κάθε έννοιας δημοκρατίας, προς όφελος αποκλειστικά μιας δράκας διεθνών και εγχωρίων άνομων συμφερόντων, αρπαγής και λεηλασίας. Έχετε γνώση πως μετά από όλα αυτά θα σας παραπέμψουμε για εσχάτη προδοσία διότι έχετε παραβεί τον υπέρτατο νόμο που αποτελεί το Σύνταγμα, αλλά και το διεθνές δίκαιο που έχει δημιουργηθεί για την προστασία των λαών έναντι των διεθνών τοκογλύφων, αφού επιλέγετε να μας οδηγήσετε στον όλεθρο για την ολοσχερή ικανοποίηση των υπέρογκων απαιτήσεων των δανειστών - τοκογλύφων, δημιουργώντας πρωτοφανές διεθνές νομικό προηγούμενο. Θα είστε απολύτως υπεύθυνοι γι’ αυτήν σας την πράξη και υπόλογοι απέναντι στο νόμο εφόσον με την ενδεχόμενη θετική σας ψήφο σε τέτοια μέτρα θα βάλετε την ταφόπλακα στην ιστορία ενός κράτους που ξεκίνησε πριν 190 χρόνια με τις τεράστιες θυσίες των προγόνων μας για να αποτινάξουν την σκλαβιά και να μας οδηγήσουν στην ελευθερία.

Το παραπάνω κείμενο έχει ψηφιστεί από την Λ.Σ. της Πλατείας του Λευκού Πύργου και υπάρχει εκεί ήδη έντυπη φόρμα για την συγκέντρωση υπογραφών.
Όποιος επιθυμεί να το ψηφίσει ηλεκτρονικά και ΕΠΩΝΥΜΑ μπορεί να το κάνει εδώ:


ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Τον τελευταίο χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα, δικαιώματα που κατακτήθηκαν ύστερα απο δεκαετίες εργατικών και λαικών αγώνων. «Αιχμή του δόρατος» στην εφαρμογή των μέτρων που έχει ήδη επιβάλλει η τρόικα μέσω του Mνημονίου 1 και εκείνων που σκοπεύουν να επιβάλλουν το Μνημόνιο 2 (Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα), ο εφαρμοστικός νόμος και τα Μνημόνια 3, 4, ...,114 που πρόκειται να επακολουθήσουν είναι ο Καλλικρατικός δήμος.
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη ένας μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων, πολλοί απο τους οποίους αφορούν ευαίσθητους τομείς (π.χ. παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία) έχει μεταφερθεί στους δήμους χωρίς να τους έχουν δοθεί οι ανάλογοι πόροι ώστε να αντεπεξέλθουν. Αντίθετα οι επιχορηγήσεις των δήμων μειώθηκαν δραματικά.
Το κράτος προγραμματίζει «παύση πληρωμών» των κοινωνικών δαπανών και μεταφέρει τις ευθύνες του στους δήμους, που ασφυκτιούν οικονομικά.
Το μεσοπρόθεμο πρόγραμμα προβλέπει ότι μέχρι το 2015 τα έσοδα των δήμων θα αυξηθούν και οι ανελαστικές δαπάνες θα περικοπούν. Κι αυτό ενώ πρόκειται να μειωθούν ακόμη περισότερο οι επιχορηγήσεις του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Από που θα αυξηθούν τα έσοδα αν όχι απο την αύξηση των δημοτικών τελών, των εσόδων απο τη στάθμευση, απο αυξήσεις των τροφείων των παιδικών σταθμών; Δηλαδή απο εμάς.
Απο που θα μειωθούν οι δαπάνες εαν δε μειωθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων και δεν περιοριστούν – μηδενιστούν οι προσλήψεις; Εάν δεν απολυθούν ή δε μπουν σε απλήρωτη εφεδρεία οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως διαφαίνεται από τα μνημόνια και τον εφαρμοστικό νόμο);.
Από που θα μειωθούν οι δαπάνες αν όχι από την έλλειψη της συντήρησης των δρόμων, την υπολειτουργία ή το κλείσιμο παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, των υπηρεσιών πρόνοιας, πολιτισμού και αθλητισμού;
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ;

 • Θα γίνει πειθήνιο όργανο των μνημονίων ή θα παλέψει, μαζί μας, για εμάς;
 • Θα προσληφθούν υπάλληλοι στην καθαριότητα ή θα πεταχθούν οι συμβασιούχοι στο δρόμο και η Αλεξανδρούπολη θα γίνει σκουπιδότοπος;
 • Δεσμεύεται ο δήμος, ότι θα υπερασπιστεί τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων του, ότι δε θα τους περικόψει το χρόνο εργασίας - μισθό και δε θα τους θέσει σε εργασιακή εφεδρεία;
 • Θα χαμηλώσει τα υψηλά δημοτικά τέλη ή θα αυξήσει την τοπική φορολογία και θα μας βάλει να ξαναπληρώσουμε αυτά που έχουμε ήδη πληρώσει στο κράτος, όπως διαφαίνεται απο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.
 • Θα καταργήσει τα υψηλά τροφεία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμων; Θα βοηθήσει τις οικογένειές μας;
 • Θα καταργήσει τα δημοτικά τέλη για τους ανέργους και τους απολυμένους;
 • Θα συνεχίσει να παρακολουθεί τους γονείς να πληρώνουν το πετρέλαιο για να μην παγώσουν τα παιδιά τους στην τάξη; Θα φροντίσει να ζεσταίνονται τα παιδιά μας;
 • Θα καταργήσει την υποχρέωση των σχολείων, γηροκομείων κλπ να πληρώνουν δημοτικά τέλη;
 • Θα κάνει υπόγειο παρκινγκ το πάρκο μας ή θα αναζητήσει περιφεριακούς δημόσιους χώρους για δημόσιο-δωρεάν πάρκινγκ;
 • Θα προστατεύσει τους ελάχιστους εναπομείναντες δημόσιους χώρους ή θα τους παραχωρήσει για ιδιωτική εκμετάλευση;
 • Θα ολοκληρώσει τα ημιτελή δημοτικά έργα;
 • Θα αντισταθεί μέχρι το τέρμα στα χρυσωρυχεία που θα ρημάξουν τον τόπο και εμάς;

Και τελευταίο και πιο σημαντικό:
Θα συγκρουστεί ο δήμος με τις επιταγές τη κυβέρνησης του μνημονίου ή ‘νίπτωντας τας χείρας’ θα συμβάλλει στο γκρέμισμα όσων με τόσο κόπο έχουμε κατακτήσει;


ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕN ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΣΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕI: Ή ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΗΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ.


ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΔΡΑΜΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡ​ΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ.


Εδώ και 33 ημέρες οι “αγανακτισμένοι” πολίτες της Δράμας έχουμε κάνει την πλατεία Ελευθερίας τόπο συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας, όπως έχουν κάνει συμπολίτες μας σε όλες τις πλατείες της χώρας, διεκδικώντας να πάρουμε και πάλι πίσω τις ζωές μας στα χέρια μας.
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου ο αγώνας μας θα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του. Στη βουλή θα επιχειρηθεί να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (μνημόνιο 2) που επιβάλλει δυσβάστακτα μέτρα για όλους τους πολίτες και επιχερεί να καθορίσει τις τύχες της χώρας υπέρ των συμφερόντων των δανειστών της.
Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Δεν θα επιτρέψουμε τη λεηλασία του κοινωνικού πλούτου, δεν ανεχόμαστε την εξαθλίωση των πολλών για την εξασφάλιση των κερδών των ολίγων.
Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει το δίλημμα μνημόνιο ή χρεοκοπία, γιατί τα μνημόνια οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία της κοινωνίας μας.
Σας καλούμε όλους και όλες, ανθρώπους του μόχθου και συνταξιούχους, νέους και νέες, όσους και όσες σήμερα αγωνιούμε για το μέλλον, βλέποντας να μας κλέβουν μισθούς και συντάξεις, για να αποπληρωθούν χρεή, τα οποία ούτε ξέρουμε πως δημιουργήθηκαν, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να τα πληρώσουμε εμείς, αντί να τιμωρηθούν όσοι τα δημιούργησαν με τις πολιτικές και τα σκάνδαλα τους.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε όσοι και όσες ζούμε στο πετσί μας τα μέτρα λιτότητας που μας φέρνουν καθημερινά πιο κοντά στην εξαθλίωση, την ημέρα που οι εθνοπατέρες – υπηρέτες ξένων συμφερόντων θα επιχειρήσουν να ξεπουλήσουν αυτή τη χώρα και τους πολίτες της.
Διατρανώνουμε το ΟΧΙ στο μνημόνιο, από τη Δράμα η οποία εγκαταλήφθηκε εδώ και δεκαετίες στην υπανάπτυξη και τα χρόνια προβλήματα της θάφτηκαν κάτω από το μνημόνιο και τις πεντάμηνες συμβάσης απασχόλησης για μερικές εκατοντάδες συμπολιτών μας. Βιώνουμε καθημερινά, την απώλεια θέσεων εργασίας, το κλείσιμο καταστημάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις αυξήσεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χρεωκοπήσουμε ως κοινωνία.
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 8 το βράδυ συμμετέχουμε στο πανδραμινό συλλαλητήριο ενάντια στο μνημόνιο στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Είμαστε στους δρόμους όπως και όλη η Ελλάδα εκείνη την κρίσιμη ώρα. Χωρίς κομματικές σημαίες, χωρίς αξιώματα και ιεραρχίες. Όλοι μαζί με ένα στόχο:
Το “δεύτερο μνημόνιο” ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!


Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Ελευθερίας Δράμας
Αγανακτισμένοι Δράμας

www.aganaktismenoi-drama.gr