Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Παράσταση Διαμαρτυρίας

Σήμερα, Σάββατο 16 Ιουλίου 2011, στις 20.30 θα συναντηθούμε στα εγκαίνια της Έκθεσης Βιβλίου Αλεξανδρούπολης, για διαμαρτυρία ενάντι στην εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Να είμαστε όλοι εκεί.

Προβολή ομιλίας με θέμα την Άμεση Δημοκρατία

Την Κυριακή 17/7 και ώρα 21.30, στην πλατεία του Φάρου, θα γίνει προβολή της ομιλίας του Γιώργου Οικονόμου, καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Άμεση Δημοκρατία – Αρχές δημοκρατικού πολιτεύματος». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 19/6 στην πλατεία της Δράμας.