Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Το μέτωπο του χρυσού σε Σάπες και Πέραμα: Δωρίζουν δένδρα σε μία γη που θα καταστρέψουν

Πηγή: ΧΡΟΝΟΣ
Οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη
Από μη σημαντικές έως σημαντικές χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΚΑ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στις Σάπες, σε μία μεσοβέζικη γνωμοδότηση
Σε Σάπες και Πέραμα εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες το μέτωπο του χρυσού και μάλιστα με ενέργειες που μόνο αρνητικές μπορούν να χαρακτηριστούν για το μέλλον της περιοχής. Οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη. Τελευταία εξέλιξη η θετική γνωμοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου: Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρίας Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Σημειώνεται ότι η επιτροπή που έχει συσταθεί «για τα περιβαλλοντικά θέματα, που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα», γνωμοδότησε στις 11/7/2012 και την τελική απόφαση υπογράφει ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Ελεήμων Τηλιγαδάς.
ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ
Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ αναφέρει: Γνωμοδοτούµε θετικά, ύστερα από την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα µε τη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ – κείμενο, σχέδια, χάρτες) που συνοδεύουν την παρούσα γνωμοδότηση.
Το παραπάνω έργο το οποίο αφορά στην εκμετάλλευση της χρυσοφόρου μεταλλοφορίας που εμφανίζεται εντός του Δημοσίου Μισθωμένου Χώρου (Δ.Μ.Χ.) Ε5 στην περιοχή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, συνοπτικά περιλαμβάνει:
α) το υπόγειο μεταλλείο Οχιάς,
β) το υπαίθριο μεταλλείο Αγίου Δημητρίου,
γ) το εργοστάσιο επεξεργασίας/εμπλουτισµού του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος,
δ) την εγκατάσταση παραγωγής κράματος χρυσού (doré),
ε) την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων κατεργασίας,
στ) την μονάδα επεξεργασίας νερού,
ζ) τον υδροταμιευτήρα επεξεργασμένων νερών, καθώς και βοηθητικές και συνοδές εγκαταστάσεις αυτών.
ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ
Η πρόκληση επιπτώσεων στην χλωρίδα και την πανίδα είναι δεδομένες και αναφέρονται μέσα στη γνωμοδότηση. Όπως αναφέρει σχετικά «τα παραγόμενα απόβλητα από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και μετά το τέλος της λειτουργίας του, οι προκαλούμενες επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα, στο έδαφος, στον αέρα, στα νερά και στο τοπίο, καθώς και η συσσωρευτική τους δράση μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση και έλεγχο των αποβλήτων και αντιμετώπισης της ρύπανσης». Σημειώνεται επίσης ότι «ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων με ενδεχόμενη πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιορίζεται σημαντικά με την επιλογή των προτεινόμενων λύσεων υλοποίησης του έργου (χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας για την κατεργασία των μεταλλευμάτων, επιλογή συγκεκριμένων τρόπων για την κατασκευή των έργων κ.α.) καθώς και από τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων κατά την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση μετά το τέλος λειτουργίας του έργου.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ
Από την υλοποίηση του έργου αναμένονται αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή των Σαπών. Πάντως το ΥΠΕΚΑ στην θετική του γνωμοδότηση επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφέροντας ότι «οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, λόγω του μεγέθους και της φύσης αυτού, μπορούν να χαρακτηριστούν από μη σημαντικές έως σημαντικές. Όμως οι επιπτώσεις αυτές περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, κρίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους ως παροδικές και αναστρέψιμες και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τον συνδυασμό της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης, αντιμετώπισης της ρύπανσης και λήψης επανορθωτικών μέτρων, καθώς και ενός εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου».
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ
Στο μέτωπο του Περάματος η εταιρεία χρυσού που επιθυμεί διακαώς να δραστηριοποιηθεί εκεί, δεν περιμένει κανένα υπουργείο να γνωμοδοτήσει. Αναγγέλλει σε δική της ανακοίνωση την έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου χρυσού στο Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μάλιστα αναφέρει ότι πριν από αυτή παίρνει πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης.
Συγκεκριμένα γίνεται γνωστό ότι «η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης ίδρυσε δασικό φυτώριο για την παραγωγή δασικών δένδρων, που θα προορίζονται για την αποκατάσταση από την μεταλλευτική δραστηριότητα περιοχής. Ειδικότερα από τις αρχές του 2012 παράγει φυτάρια Μαύρης Πεύκης, τα οποία προέρχονται από σπόρους των δέντρων Μ. Πεύκης της ευρύτερης περιοχής του Περάματος. Πιο συγκεκριμένα φυτεύτηκαν 6.000 φυτάρια Μαύρης Πεύκης, τα οποία μόλις φθάσουν στην ηλικία των δυο ετών θα είναι έτοιμα για την αποκατάσταση της περιοχής του Περάματος, όπου θα λειτουργήσει το αμέσως προσεχές διάστημα το μεταλλείο χρυσού. Η όλη μεθοδολογία για την προστασία των δασικών γενετικών πόρων της Μαύρης Πεύκης εδράζεται επάνω σε σχετική εμπεριστατωμένη για το σκοπό αυτό επιστημονική μελέτη, που εκπόνησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Περάματος υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Έκθεση κατανομής και δυναμική αναπαραγωγής της Μαύρης Πεύκης στους Νομούς Έβρου και της Ροδόπης» από το τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την πόλη της Ορεστιάδας.
Επίσης ένα δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα της Εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης, που είναι σε εξέλιξη για την περιοχή του Περάματος και υλοποιεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αφορά την προστασία αγριομηλιάς (Eriolobus trilobatus L.). Τα άτομα της αγριομηλιάς σε όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας είναι μόλις και μετά βίας λιγότερα από εκατό(100), ενώ η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης έχει ήδη αναπαράγει 500 δενδρύλλια του είδους. Ειδικότερα προτίθεται να τα εγκαταστήσει σε πειραματική φυτεία στο Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σαν πρότυπη φυτεία και ουσιαστική απομίμηση της ύπαρξης της στο φυσικό δάσος. Τέλος η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. πρόκειται να φυτέψει από το προσεχές κιόλας φθινόπωρο αμπελώνες προς οινοποίηση σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια της Εταιρείας και μάλιστα με ποικιλίες σταφυλιών, που συνάδουν με τις εδαφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα τοπικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά(θερμοκρασία, υγρασία) της ευρύτερης περιοχής του οικισμού του Περάματος».
Οι εξελίξεις είναι καθόλα αρνητικές για τη Ροδόπη και ειδικότερα για τις Σάπες, εκεί που λίγο καιρό πριν οι τοπικές αρχές, νεοσύστατες κινήσεις πολιτών αλλά και απλοί δημότες διατράνωναν την αντίθεσή τους με τέτοιου είδους επενδύσεις. Μένει για ακόμα μία φορά να αποδειχθεί ότι η κοινωνία έχει αντανακλαστικά και μπορεί να αντιδράσει εκ νέου σε αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη.
Δήμητρα Συμεωνίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου